اجاره کمپرسور دیزلی CFM 185
ارسال شده توسط: | تاریخ:11-14-2017
اجاره کمپرسور دیزلی CFM 185 ا 7 بار | خرید , فروش و اجاره (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
اجاره کمپرسور دیزلی CFM 250
ارسال شده توسط: | تاریخ:11-14-2017
اجاره کمپرسور دیزلی CFM 250 ا 7 بار | خرید , فروش و اجاره (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
اجاره کمپرسور دیزلی CFM 375
ارسال شده توسط: | تاریخ:11-14-2017
اجاره کمپرسور دیزلی CFM 375  ا 7 بار | خرید , فروش و اجاره (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
اجاره کمپرسور دیزلی CFM 600
ارسال شده توسط: | تاریخ:11-14-2017
اجاره کمپرسور دیزلی CFM 600  ا 7 بار | خرید , فروش و اجاره (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
اجاره کمپرسور دیزلی CFM 750
ارسال شده توسط: | تاریخ:11-14-2017
اجاره کمپرسور دیزلی  CFM 750  ا 7 بار | خرید , فروش و اجاره (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
اجاره کمپرسور دیزلی CFM 825
ارسال شده توسط: | تاریخ:11-14-2017
اجاره کمپرسور دیزلی CFM 825 ا 7 بار | خرید , فروش و اجاره (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
اجاره کمپرسور دیزلی (پرتابل)
ارسال شده توسط: | تاریخ:11-08-2017
اجاره کمپرسور - کمپرسور حقی ارائه کننده کمپرسور دیزلی پرتابل از مارکهای معتبر نظیر اطلس کوپکو AtlasCopco -Rotair می باشد. این کمپرسورها دربدترین شرایط جوی کارایی مناسبی دارند قدرت مناسب موتور بر اساس شرایط جوی ایران باعث بالا رفتن راندمان کمپرسور می گردد . استقامت ,انعطاف پذیری , استفاده سهل وآسان صدای خروجی بسیارپائین از خصوصات اصلی کمپرسورهای فوق میباشد. اجاره کمپرسور - اجاره کمپرسور دیزلی - خرید کمپرسور دیزلی - فروش کمپرسور دیزلی Technical Data For Atlascopco Diesel Compressors Portable units دل XAS 97 XAS 137 XAS 186 XAMS…
بیشتر
0 دیدگاه